Wij kregen het droevige bericht dat afgelopen maandag  Chris Batist, de vader van onze secretaris Freek is overleden.

Chris heeft zich altijd ingezet voor Kwintsheul en Quintus.

Wij wensen de familie Batist ontzettend veel sterkte toe met dit enorme gemis.

Namens vv Quintus

Marcel Vis

Voorzitter vv Quintus.

https://wos.nl/nieuws/artikel/chris-batist-71-overleden