Adres Quintus:
Leeuwerik 1
2295 PZ Kwintsheul

0174-296454 (keuzemenu)

Rabobank Westland IBAN:
NL27RABO0126504350  tnv Quintus Afdeling Voetbal

V.V. Quintus is onderdeel van Quintus OMNI,
voor meer info is te vinden op de
website van Quintus OMNI.

INFO: Quintus Complex 0174-296454
HOOFDBESTUUR
VOORZITTER: Marcel Vis 06-57572989 marcel.vis66@gmail.com
PENNINGMEESTER: Tim Zwinkels 06-52095927 penningmeester@quintus-voetbal.nl
SECRETARIS, PR & COMMUNICATIE: Freek Batist 06-41536877 secretaris@quintus-voetbal.nl
TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN: Berry Jansen 06-12319640 witteber@gmail.com
Edwin Louwerens 06-54398798 ed@dulo-asbest.nl
TECHNISCHE COMMISSIE JEUGD: John Grootscholten 06-22519064 john@jogrow.nl
COORDINATOR SCHEIDSRECHTERZAKEN: vacant
COORDINATOR LAGERE SENIOREN: Marcel Vis (a.i.) 06-57572989 voorzitter@quintus-voetbal.nl
JEUGDCOMMISSIE
JEUGDVOORZITTER: Peter van der Valk 06-51325987 pvandervalk@hotmail.com
JEUGDSECRETARIS: Mariët v.d. Knaap 06-57263895  wijknaapies@caiway.nl
SECRETARIS JO19: Patrick Mansveld 06-13776695 patrickmansveld@caiway.nl
SECRETARIS JO17: Berry Jansen 06-12319640 witteber@gmail.com
SECRETARIS JO15: Karin Grootscholten 06-19034755 grootscholtenkarin@gmail.com
SECRETARIS JO13: Dirk Zwinkels 06-13366864 dirk.zwinkels@outlook.com
SECRETARIS JO11: Daniël van Holsteijn 06-38626357 dvanholsteijn@hotmail.nl
SECRETARIS JO9 / JO7: Dave Hendriks 06-51704411 davenadi@xs4all.nl
MATERIAALCOMMISSIE: Tim de Kok 06-42747752 timdekok86@hotmail.com
Dylan de Haas 06-37327750 dylandehaas@hotmail.com
LEDENADMINISTRATIE:- Patricia van Ruijven 06-30153249 ep@vanruijvenpaprika.nl
SPONSORCOMMISSIE: Paul Barendse 06-53929558 paulbarendse1975@gmail.com
Jolanda Dijkhuizen jcdijkhuizenadm@gmail.com
EVENEMENTENCOMMISSIE: Sandra v.d. Valk 06-13525033 svolkering@live.nl
Carola van Veen vanveencarola@gmail.com
Dirk Zwinkels 06-13366864 dirk.zwinkels@outlook.com
SITEBEHEER
ALGEMEEN: Johan van Paassen 06-50204335 beheerder.algemeen@quintus-voetbal.nl
ALGEMEEN: Angela Reitsma 06-10619151 beheerder.algemeen@quintus-voetbal.nl
WEBMASTER: Bram Geers webmaster@quintus-voetbal.nl