Adres Quintus:
Leeuwerik 1
2295 PZ Kwintsheul

0174-296454 (keuzemenu)

Rabobank Westland IBAN:
NL27RABO0126504350  tnv Quintus Afdeling Voetbal

V.V. Quintus is onderdeel van Quintus OMNI,
voor meer info is te vinden op de
website van Quintus OMNI.

INFO: Quintus Complex 0174-296454
HOOFDBESTUUR
VOORZITTER: Marcel Vis 06-57572989 marcel.vis66@gmail.com
PENNINGMEESTER: Tim Zwinkels 06-52095927 penningmeester@quintus-voetbal.nl
SECRETARIS, PR & COMMUNICATIE: Freek Batist 06-41536877 secretaris@quintus-voetbal.nl
TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN: Berry Jansen 06-12319640 witteber@gmail.com
Edwin Louwerens 06-54398798 ed@dulo-asbest.nl
COORDINATOR SCHEIDSRECHTERZAKEN: vacant
COORDINATOR LAGERE SENIOREN:
Quintus 3 Koen van Koppen 06-13288073 koenvankoppen@hotmail.nl
Quintus 4 Koen Zuijderwijk 06-30454674 koenzuid@live.nl
Quintus 5 Jelle Melkert 06-38211112 jellemelkert1994@hotmail.com
JEUGDCOMMISSIE
JEUGDVOORZITTER: Bas Helleman 06-21194166 bassistuta@hotmail.com
JEUGDSECRETARIS: Mariët v.d. Knaap 06-57263895  wijknaapies@caiway.nl
SECRETARIS JO19: Vacant
SECRETARIS JO17: Gino Zwirs 06-22962811 gino.zwirs@outlook.com
SECRETARIS JO15: Karin Grootscholten 06-19034755 grootscholtenkarin@gmail.com
SECRETARIS JO13: Rico van Selm 06-22570924 rico@vselm.nl
SECRETARIS JO11: Daniël van Holsteijn 06-38626357 dvanholsteijn@hotmail.nl
SECRETARIS JO7/ JO9: Jordi van Kester 06-22903194 jvkester@hotmail.com
TECHNISCHE COMMISSIE JEUGD Halim Aoudsalaid 06-12690048 koninghalim@hotmail.com
Bram Damen 06-34538253 bramdamen1@hotmail.com
MATERIAALCOMMISSIE: Tim de Kok 06-42747752 timdekok86@hotmail.com
Dylan de Haas 06-37327750 dylandehaas@hotmail.com
LEDENADMINISTRATIE:- Patricia van Ruijven 06-30153249 ep@vanruijvenpaprika.nl
Vertrouwenspersoon Anita Dijkshoorn 06-51339430
SPONSORCOMMISSIE: sponsorcommissie@quintus-voetbal.nl
Koen van Zeijl 06-13079079
Dirk Zwinkels 06-13366864
Leon Duijvestijn 06-11142433
Remco vd Knaap 06-11171042
Tim Zwinkels  06-14063789 zwinkels.t@gmail.com
EVENEMENTENCOMMISSIE: Sandra v.d. Valk 06-13525033 svolkering@live.nl
Carola van Veen vanveencarola@gmail.com
Dirk Zwinkels 06-13366864 dirk.zwinkels@outlook.com
SITEBEHEER
ALGEMEEN: Johan van Paassen 06-50204335 beheerder.algemeen@quintus-voetbal.nl
ALGEMEEN: Angela Reitsma 06-19595884 beheerder.algemeen@quintus-voetbal.nl
WEBMASTER: Bram Geers webmaster@quintus-voetbal.nl