Lid worden van Quintus?

Gebruik het inschrijfformulier inschrijfformulier

Dit inschrijfformulier volledig ingevuld met pasfoto digitaal versturen naar Patricia van Ruijven: ep@vanruijvenpaprika.nl
Of doe dit via het digitale formulier hiernaast.

Het inschrijfgeld bedraagt 6,00 euro voor jeugdleden en 8,00 euro voor senioren. Gelieve over te maken op rekening nummer: NL 27 RABO 012 65 04 350 t.n.v. Quintus afd. Voetbal.

Het inschrijfformulier mag ook opgestuurd worden naar Patricia van Ruijven, Gasthuiswei 12, 2295 MV Kwintsheul.
De pasfoto moet wel digitaal verstuurd worden.

Wanneer u nog onbekend bent op de club zal er na uw inschrijving contact met u worden opgenomen door de jeugdcoördinator of de jeugdvoorzitter.

Senioren € 240,00
7 tegen 7 € 160,00
JO19 & JO18 € 195,00
JO17 & JO16 € 175,00
JO15 & JO14 € 165,00
JO13 & JO12 € 160,00
JO11 & JO10 € 155,00
JO9 & JO8 € 145,00
JO7 € 115,00

Door ondertekening van het inschrijfformulier van voetbalvereniging gaat het lid akkoord met het uitvoeren van vrijwilligerstaken, hetzij: – de door hem/haar aangekruiste vrijwilligerstaak; – de door Voetbalvereniging Quintus incidenteel aan te wijzen werkzaamheden, zoals het 1 á 2 keer per seizoen fluiten van wedstrijden vanaf de afdeling JO13.


Ieder lid dient aan het begin van het seizoen de contributie te voldoen. Wanneer een machtiging is afgegeven voor automatische incasso, wordt het bedrag aan het begin van het seizoen van uw rekening afgeschreven.


Nieuwe leden dienen per ommegaande de contributie te betalen na ontvangst van de factuur en welkomstbrief, tenzij een machtiging is afgegeven voor automatische incasso. In dat geval wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.


Indien u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, maar de afschrijving van de contributie storneert, zullen wij € 25 administratiekosten in rekening brengen.


Leden, die langere tijd niet in staat zijn te spelen en/of trainen ingeval van een langdurige blessure of buitenlandse stage, dienen het volledige contributiebedrag te voldoen. Er wordt in geen geval contributie gerestitueerd.


Leden, die zich niet tijdig (vóór 31 mei voor het nieuwe seizoen) afmelden, dienen € 35,00 te voldoen voor verenigings- en administratiekosten.