Zoals u wellicht al heeft vernomen vanuit de wandelgangen, de beelden op het complex of op WOS (https://wos.nl/nieuws/artikel/quintus-gaat-sporthal-flink-verduurzamen-groenste-accommodatie-in-regio) zal dit jaar onze sportaccommodatie verder gerenoveerd maar vooral ook verduurzaamd worden.

Na eerdere realisatie van nieuwe kleedkamers voor de voetbal, een tweede sporthal en renovatie van de kleedkamers Eekhouthal en de keukenfaciliteiten is het nu beurt aan de Eekhout hal. De hal is na meer dan 45 jaar in gebruik te zijn toe aan een grote upgrade om te voldoen aan hedendaagse wensen/eisen van sporters, bezoekers en ook op het gebied van duurzaamheid. Zo zal de akoestiek, de sportvloer, de isolatie, ventilatie en verwarming van de hal compleet gemoderniseerd worden. Naast de sporthal zal er ook geïnvesteerd worden in:

  • Realisatie bergingen t.b.v. sportmaterialen.
  • Realisatie trainingsfaciliteiten t.b.v. krachttraining.
  • Aanpassing toegankelijkheid ingang van kantine/sporthal(len).

Om deze plannen te realiseren zal de Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus wederom een obligatielening uitschrijven. Het doel van deze obligatielening is om het financieel ondersteunen voor iedereen die Quintus een warm hart toedraagt mogelijk te maken en ook de betrokkenheid met Quintus te versterken.

In hoofdlijnen enkele uitgangspunten:
• Benodigd: EUR 350.000
• Minimale inleg: EUR 2.500 in de vorm van een obligatielening
• Inschrijving: uiterlijk 1 augustus 2024
• Storting: 1 augustus 2024 ->
• Aflossing: lineair in 10 jaar startend vanaf 1 augustus 2025
• Rente: 3% jaarlijks achteraf betaald over uitstaande saldo
• Mogelijkheid tot het schenken van rente en/of aflossing aan Quintus verenigingen.

  • Jaarlijkse update vanuit het bestuur aan de obligatiehouders omtrent ontwikkelingen op en rond het complex

De komende weken vinden op onderstaande data informatieavonden plaats op het complex:
Woensdag: 21 februari
Dinsdag: 27 februari
Woensdag: 6 maart
Inloop 19:30 uur
Start 20:00 uur
Locatie: Van der Knaap Corner

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website van de accommodatie:

https://www.sportaccommodatiequintus.nl/obligatielening-2024-2034/

of contact opnemen met bestuur van de sportaccommodatie via info@sportaccommodatiequintus.nl