Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat Will Schulte onverwacht van ons is heen gegaan.
Will is jeugdvoetballer bij Quintus geweest en onlangs nog sponsor met zijn autorijschool .
We zullen hem herinneren als iemand die altijd met iedereen in was voor een gezellig praatje en een drankje.

We wensen de familie en ieder die hem nabij stond veel sterkte de komende periode.

Marcel Vis,
voorzitter vv Quintus