Lid worden van Quintus?

Gebruik het inschrijfformulier inschrijfformulier Quintus 2020

Dit inschrijfformulier volledig ingevuld met pasfoto digitaal versturen naar Patricia van Ruijven: ep@vanruijvenpaprika.nl
Het inschrijfgeld bedraagt 6,00 euro voor jeugdleden en 8,00 euro voor senioren. Gelieve over te maken op rekening nummer: NL 27 RABO 012 65 04 350 t.n.v. Quintus afd. Voetbal.

Het inschrijfformulier mag ook opgestuurd worden naar Patricia van Ruijven, Gasthuiswei 12, 2295 MV Kwintsheul.
De pasfoto moet wel digitaal verstuurd worden.

 

Senioren € 230,00
7 tegen 7 € 150,00
A € 185,00
B € 165,00
C € 155,00
D € 150,00
E € 145,00
F € 135,00
MiniF € 105,00