Goedendag allen,

Quintus is genomineerd voor hun actie Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen.

Vanaf vandaag kunnen de leden van de Rabobank online stemmen, tot maximaal 31 maart 2022.

Wat is er te “winnen” voor ons:

De winnende panden ontvangen 50% van de kosten voor aanschaf en installatie.

Dit regelen we samen met onze partner SolarNRG, die zorgt voor de levering en installatie van de zonnepanelen.

Kortom we voor 50% van de kosten nog meer aanvullende zonnepanelen leggen op ons complex ten gunste van onze verduurzaming.

Zeker met oog op de toekomstige omzetting van gasverbruik richting elektrische verbruik is alles wat we zelf meer kunnen produceren wenselijk.

We hebben ons met de volgende omschrijving aangemeld:

Het doel/expertise van de vereniging/stichting/maatschappelijke instelling:

Sportaccommodatie Quintus faciliteert samen met de Quintus verenigingen sport voor alle leeftijden en doelgroepen binnen de dorpskern Kwintsheul . Van (topsport) handbal tot gymnastiek voor de jongste jeugd en jeu de boules voor de senioren. Daarbij natuurlijk niet de andere sporten zoals voetbal, badminton, volleybal en tennis te vergeten en ook de diverse andere partijen (kinderopvang, seniorengym, talentenopleidingen) die van het complex gebruik maken.

Wij willen om de volgende reden verduurzamen

We willen ons complex ondanks de leeftijd verder verduurzamen met als doel in 2025 van het gas af te gaan en ook volledig zelfvoorzienend te zijn qua stroomverbruik. Het doel is om het jaarlijks verbruik van de energie middels duurzame techniek jaarlijks zelf ook op te wekken zodat uiteindelijk het complex een zogenaamde 0-op te meter status krijgt. Dit is voor een complex uit begin jaren 70 een enorme stap maar één die op basis van onze inventarisaties en plannen wel te realiseren valt.


Met vriendelijke groet,

Maurice van Lis

Penningmeester Sportaccommodatie Quintus

Postbus 181

2290 AD  Wateringen