We leven in rare tijden….

Leest u onderstaande brief van de stichting  beheer Quintus.

Brief Sluiting complex

Mijn hart huilt maar ik kan de beheerstichting Quintus geen ongelijk geven.

De overheid zadelt vrijwilligers op met eisen die gewoon niet na te leven zijn laat staan dat je voor de naleving van die eisen hoofdelijk aansprakelijk bent, nogmaals als vrijwilliger……

Laten we hopen op betere tijden en laten we hopen dat de overheid niet al hun verantwoordelijkheden en eisen over de schutting fli..rt richting goedwillende vrijwilligers die dag en nacht bezig zijn om hun vereniging draaiende te houden.

Namens het bestuur,
Marcel Vis,
Voorzitter én vrijwilliger,  Vv Quintus.