Nieuwsbericht van v.v. Quintus van 23 september 2021

1. Nieuwe coronamaatregelen

 Vanuit het bestuur van onze sportaccommodatie hebben wij het volgende bericht ontvangen:

“Vanaf aanstaande zaterdag 25 september gaan de coronaregels “versoepeld” worden.

Voor velen misschien een stap vooruit, maar voor de horeca, en dus ook onze kantine, 3 stappen achteruit.

Er moet namelijk gecontroleerd en gehandhaafd worden en daar wringt voor ons als accommodatie bestuur al de schoen, wij gaan en willen dit op deze wijze niet uitvoeren.

Met elkaar hebben wij dus besloten om de oude 1,5 m regel en daar waar mogelijk ruimte houden op het complex aan te blijven houden want die hebben het nut en hanteerbaarheid al meer dan bewezen.

Mochten er verenigingen zijn die verplichte regels opgelegd hebben gekregen vanuit hun sportbond dan werken wij daar uiteraard aan mee.

Gelukkig hebben we voldoende ruimtes op onze accommodatie om bepaalde evenementen afgezonderd te kunnen laten plaatsvinden.

Daarnaast blijft onze stelling; “Gebruik je gezonde Heulse verstand” leidend om gewoon lekker met elkaar op Quintus te kunnen blijven komen.

Kortom ben je ziek of heb je aanverwante klachten; blijf dan lekker even thuis en respecteer elkander op het complex.”

Als voetbalbestuur staan wij ook achter deze beslissing. Ook aangezien deze week via NOC-NSF bekend is geworden dat er voor sportkantines een uitzondering wordt gemaakt waarbij het binnen afhalen van eten en drinken wel mogelijk is zonder coronatoegangsbewijs.

We hopen op jullie begrip in dezen en bedanken jullie alvast voor het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en het rekening houden met elkaar.


2. Algemene ledenvergadering 2021

Donderdag 7 oktober 2021 om 21.30 uur is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van vv Quintus.

Deze zal plaatsvinden op Quintus in de kleine kantine en alle leden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Marcel Vis, Peter vd Valk en Berry Jansen stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Vanzelfsprekend is het voor alle leden mogelijk zich eveneens verkiesbaar te stellen voor een plaats in het bestuur.

Dit kan door het sturen van een e-mail met een korte motivatie, voor 30 september naar Freek Batist (secretaris@quintus-voetbal.nl).

De verkiesbaarstelling moet ondersteund worden door vijf leden van onze vereniging. Tijdens de ALV wordt de nieuwe bestuurssamenstelling middels stemming door de ALV vastgesteld.

Wanneer iemand de notulen van vorig jaar vooraf wil ontvangen zijn deze per mail op te vragen bij Freek Batist: secretaris@quintus-voetbal.nl .

De financiële stukken zijn alleen deze avond zelf in te zien.

De agenda voor deze avond is hierna alvast als bijlage van deze brief te vinden.


3. Sponsoracties

Wij brengen jullie graag op de hoogte van 3 sponsoracties waar wij jullie hulp goed bij kunnen gebruiken om ons financieel te ondersteunen:

Grote Clubactie
   Vanaf de start op 18 september verkopen onze jeugdleden (online) loten voor € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar onze club!

Voetbalpassie van Albert Heijn i.s.m. de KNVB
  Voetbalpassie is een digitaal spaarprogramma, gekoppeld aan de app van Albert Heijn. In de app kunnen jullie Voetbalpassiepunten sparen en makkelijk toewijzen aan v.v. Quintus. De punten zitten op      meer dan 1.500 deelnemende producten. Elke bestede euro aan een deelnemend product levert één punt op. Tien punten geeft een volle spaarkaart waarmee wij weer één euro ontvangen. De actie is    13 september gestart en duurt tot en met zondag 3 oktober.

Rabo Clubsupport
  Van 4 tot en met 24 oktober kunnen leden van de Rabobank weer stemmen tijdens de Rabo ClubSupport actie. Hoe meer stemmen een vereniging ontvangt, hoe meer geld dat oplevert voor onze              clubkas. Voetbalvereniging Quintus doet ook mee aan deze actie en wij moedigen iedereen dan ook van harte aan op onze vereniging te stemmen.
  Bent u dus lid van de Rabobank? Maak dan vooral gebruik van de mogelijkheid om te stemmen en steun daarmee onze vereniging en andere verenigingen of stichtingen die u een warm hart toedraagt.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING VOETBALVERENIGING QUINTUS DONDERDAG 7 OKTOBER 2021 AANVANG 21.30 UUR IN DE KLEINE KANTINE

1. Opening door de voorzitter

 2. Notulen jaarvergadering 3 oktober 2019 (op te vragen bij secretaris@quintus-voetbal.nl)

 3. Mededelingen en binnengekomen stukken

 4. Verslag kascommissie

 5. Verslag penningmeester 

 6. Bestuursverkiezing
– Marcel Vis voor nog een termijn van 3 jaar
– Peet v.d. Valk voor nog een termijn van 1 jaar
– Berry Jansen voor nog een termijn van 3 jaar

Naam Functie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Marcel Vis Voorzitter 3jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Freek Batist Secretaris 3 jaar 3 jaar
Tim Zwinkels Penningmeester 3 jaar 3 jaar
Peet v.d. Valk Jeugdvoorzitter 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar
Berry Jansen Technische zaken 3 jaar 3 jaar