Via deze weg wil ik tennisvereniging Quintus feliciteren met hun nieuwe voorzitter, Freek Batist.

Freek, die natuurlijk bij ons in het bestuur de taak van secretaris heeft, treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader die jarenlang de voorzittershamer hanteerde bij de “tennis”.

Freek laat hiermee zien dat hij enorm begaan is met de Heulse sport en ik weet zeker dat de “tennis” een goede keuze heeft gemaakt!

Succes Freek!

Marcel Vis,
voorzitter vv Quintus.