Beste seniorleden,

Nadat 2 weken geleden de jeugd t/m 18 jaar weer is gaan trainen op Quintus, mogen vanaf volgende week ook de senioren weer het veld op voor georganiseerde trainingen.
Hierover hebben wij mails ontvangen van de gemeente en de KNVB over de aangepaste regels voor de trainingen, welke hieronder zijn te lezen. Dus mochten jullie weer willen gaan trainen, bekijk deze dan goed en wij rekenen hierbij op jullie volledige medewerking.
Er kan op de standaard dagen getraind worden, waarbij er wel goed op de tijd gelet moet worden zodat de jeugd vertrokken is voordat de senioren arriveren. De selectie traint op dinsdag en donderdag vanaf 20.15 op veld 1, 7×7 en Quintus 6 trainen op woensdag vanaf 20.15 op veld 1, Quintus 3-5 trainen op donderdag vanaf 20.15 op veld 3 en bij te grote opkomst eventueel op veld 2.

Stel 1 persoon per team aan als organisator van de training (toezichthouder / trainer).Deze persoon mag als enige iets eerder aanwezig zijn en de spullen voor de training uit het ballenhok halen. Er zijn geen restricties voor het aantal personen, maar zoals wel bekend altijd minimaal 1,5 m afstand, dus geen lichamelijk contact en geen partij spelletjes etc.

Raak de bal niet aan met je handen en voorkom koppen.

Gemeentelijk beleid:
 • Volwassenen mogen vanaf 11 mei hun sporttrainingen in teamverband op de club in de buitenlucht hervatten waarbij 1,5 meter afstand gehouden wordt. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven vooralsnog tot 1 september gesloten.
 • Mensen die niet zelf komen sporten zijn niet welkom op het sportpark. Het is niet de bedoeling dat mensen langs de lijn staan.
 

Sportprotocol vanuit KNVB en NOC*NSF met veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden;
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Schud geen handen;
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
  • Kom alleen naar de voetbalvereniging als er voor jou een training gepland staat;
  • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
  • Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;
  • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • Verlaat direct na de training de voetbalvereniging.
Met vriendelijke groet en veel plezier weer op de velden,
Bestuur v.v. Quintus