Hallo leden en ouders/verzorgers van onze leden,

Zoals vrijdag al toegezegd een nieuw bericht omdat wij mails hebben ontvangen van de gemeente en de KNVB. Wij werken graag mee aan de gegeven mogelijkheid vanuit de overheid om de jeugd weer te laten sporten en ook alle trainers hebben aangegeven hieraan mee te willen werken. Dit is weer mogelijk vanaf woensdag 29 april. Verdere communicatie over de dagen en tijden kunt u verwachten via de gangbare kanalen met trainers en coördinatoren. Hierbij gelden natuurlijk wel aangepaste regels die wij hieronder opgeven waarbij wij op jullie volledige medewerking rekenen.
Gemeentelijk beleid:
 • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij vanaf 29 april weer georganiseerd en onder begeleiding samen buiten kunnen sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij vanaf 29 april ook georganiseerd en onder begeleiding samen buiten kunnen sporten op 1,5 meter afstand. Ook hier zijn wedstrijden niet toegestaan.
 • Voor iedereen boven de 18 jaar verandert niets. Voor hen geldt dat zij nog geen georganiseerde sportactiviteiten kunnen doen.
 • Kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven gesloten. Deze faciliteiten worden ook niet opengesteld of gebruikt ten behoeve van buitenschoolse opvang of bewegingsonderwijs.
 • Ouders zijn niet welkom op het sportpark. Het is niet de bedoeling dat ouders langs de lijn staan. Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan. Als dit niet mogelijk is, kunt u het ‘Kiss & Ride-principe’ toepassen.
 

Sportprotocol vanuit KNVB en NOC*NSF met veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
Met vriendelijke groet en veel plezier weer op de velden,
Bestuur v.v. Quintus