Kwintsheul, augustus 2019

Beste (ouders van onze) leden,

De zomervakantie is bijna ten einde en de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels van start gegaan.
Zoals gebruikelijk dient aan het begin van het seizoen ook de contributie voldaan te worden.

Voor het betalen van de contributie geldt het volgende:

– Indien u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven zal het betreffende bedrag van uw rekening worden afgeschreven op of     rond 23 augustus 2019.

– Indien u geen machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven verzoeken wij u het verschuldigde bedrag uiterlijk 23 augustus 2019         over te maken op rekeningnummer NL 27 RABO 012 65 04 350 t.n.v. Quintus afdeling Voetbal.

VV Quintus Contributiebedragen 2019/2020:

Senioren     € 230
7 tegen 7    € 150
JO-19          € 185
JO-17          € 165
JO-15          € 155
JO-13          € 150
JO-11          € 145
JO-9            € 135
JO-7            € 105

Gelijk aan vorig jaar zullen wij bij het storneren van de automatische incasso € 25 administratiekosten in rekening brengen.

Weet u niet zeker of u een automatische incasso getekend hebt, of wilt u een automatische incasso ondertekenen, stuur dan een e-mail naar: penningmeester@quintus-voetbal.nl

Mocht u niet in de gelegenheid zijn het volledige bedrag in één keer te betalen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Tim Zwinkels (penningmeester@quintus-voetbal.nl) om een betalingsregeling overeen te komen.

Met vriendelijke groet,

Tim Zwinkels Penningmeester VV Quintus