De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn alweer in volle gang, daarom willen we weten hoeveel teams we in kunnen schrijven, dus graag nu aan- of afmelden voor komend seizoen.

Leden die volgend seizoen stoppen met voetballen dienen zich vóór 31 mei af te melden, dit kan door een mail te sturen naar ep@vanruijvenpaprika.nl. Bij afmelden na deze datum brengen we € 35,- kosten in rekening.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een inschrijfformulier te downloaden vanaf de Quintus-site onder het kopje Lid Worden. Het ingevulde formulier kan samen met een pasfoto en het inschrijfgeld gezonden worden aan de ledenadministratie, t.a.v. Patricia van Ruijven, Gasthuiswei 12, 2295 MV Kwintsheul of digitaal naar ep@vanruijvenpaprika.nl.