Jaarlijkse algemene ledenvergadering VV Quintus

//Jaarlijkse algemene ledenvergadering VV Quintus

Donderdag 4 oktober om 21.30 is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van vv Quintus.

Dit zal plaatsvinden op Quintus in de kleine kantine en alle leden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Voorzitter Marcel Vis en Peter vd Valk stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 1 jaar.
En Berry Jansen wordt voorgedragen als extra bestuurslid technische zaken voor een periode van 3 jaar.
Vanzelfsprekend is het voor alle leden mogelijk zich eveneens verkiesbaar te stellen voor een plaats in het bestuur.
Dit kan door het sturen van een e-mail met een korte motivatie naar Freek Batist (secretaris@quintus-voetbal.nl), voor 30 september.
De verkiesbaar stelling moet ondersteund worden door vijf leden van onze vereniging.
Tijdens de ALV wordt de nieuwe bestuurssamenstelling middels stemming door de ALV vastgesteld.

Wanneer iemand de notulen van vorig jaar vooraf wil ontvangen zijn deze per mail op te vragen bij Freek Batist: secretaris@quintus-voetbal.nl .
De financiële stukken zijn alleen deze avond zelf in te zien.
Met vriendelijke groet en graag tot donderdag 4 oktober,
Namens het bestuur – Freek Batist.
Klik HIER voor de agenda
2018-10-06T18:23:15+00:00september 11th, 2018|Algemeen|