Gedurende de zomerperiode is het bestuur Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus druk bezig geweest om de laatste puntjes op de i te zetten ten behoeve van het renovatieplan van de voorzieningen van de Eekhouthal.
Tijdens het afgelopen seizoen is veelvuldig met de diverse verenigingen en leden gesproken over wensen/behoeften en uiteindelijke invulling van de geplande renovatie van onder andere de kleedkamers van de Eekhouthal.
Het overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan van aanpak en bijbehorende tekeningen waarna gezocht is naar een aannemer om tot uitvoer te komen.
Het is uiteindelijk gelukt volgens planning kort na de zomervakantie de overeenkomst met de aannemer te ondertekenen zodat in het laatste kwartaal van 2018 de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Na de eerder goed verlopen samenwerking tijdens de 1e en 2e fase van de nieuwbouw van Quintus is wederom gekozen voor samenwerking met Eekhout Bouw als hoofdaannemer. Op 28 augustus heeft het accommodatiebestuur de aanneemovereenkomst ondertekend met Chris Eekhout namens Eekhout Bouw.
Gedurende de renovatie zullen de kleedkamers (van spelers/speelster maar zeker ook scheidsrechters) , toiletten(minder valide toegankelijk), bergings-/krachtruimte en verzorgingsruimte onder handen worden genomen. Alles wordt voorzien van comfort wat vandaag de dag verwacht mag worden gecombineerd met duurzame technieken om zo het complex verder te verduurzamen. Waarbij zowel de behoefte van de topselecties van de handbal zijn opgenomen, maar ook verbeteringen in toegankelijkheid voor de rolstoelsporters op het complex.
Om deze plannen mede te realiseren heeft Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus de “obligatielening 2018-2026” uitgeschreven, waarbij 2% rente wordt geboden voor een looptijd van 8 jaar.
Website http://www.sportaccommodatiequintus.nl/obligatielening-2018-2026/ is meer informatie en deelnameformulier(en) te vinden.