Het nieuwe seizoen staat voor de deur, de selectie en de jo19 zijn al een paar weken in training en de rest gaat nu ook van start.
Na deze bijzonder droge en hete zomerstop zijn afgelopen vrijdag de velden vrijgegeven door de gemeente en zaterdag hebben Ben, Frank, Koos en Peet Baard de lijnen uitgezet. Dank hiervoor mannen!
Het grootste compliment gaat naar Peet Baard die in de zomerstop IEDERE dag om 6 uur s’ochtends op de club was om de velden te sproeien en daardoor liggen ze er goed bij. Top Peet!
Achter de schermen is hard doorgewerkt in voorbereiding op het nieuwe seizoen, Freek heeft zich o.a. bezig gehouden met de privacywet (te vinden op onze site).
De materialen zijn weer op orde en ook het jeugdbestuur is flink bezig geweest om invulling te geven aan de teams en begeleiding.

Wat ledenaantallen betreft zijn we deze periode redelijk stabiel gebleven maar voor de komende jaren houden we toch ons hart vast.
Kwintsheul is gelukkig verrijkt met een fantastische nieuwe supermarkt, maar die o zo broodnodige nieuwe woonwijk is nog niet in zicht. De Westlandse politiek zegt zich er nu wel voor in te zetten maar met de politieke soap van de afgelopen week in gedachten wordt mijn vertouwen in onze Westlandse bestuurders er bepaald niet groter op.
En als er dan door een wonder wél snel gebouwd zou worden, dan nog plukt Quintus er jaren later pas de vruchten van.
In de tussentijd moeten we roeien met de riemen die we hebben en dat doen we ook met een rechte rug en opgeheven hoofd.
We hebben een fantastisch sportcomplex en genoeg gedreven mensen om er wat van te maken.
Ook onze andere “takken” van de omnivereniging Quintus gaan weer beginnen en die wil ik bij deze veel plezier en succes wensen.

Vv Quintus gaat weer beginnen en ik wil al onze leden oproepen er een leuk, mooi en sportief seizoen van te maken.
Behandel elkaar, de tegenstanders en onze vrijwilligers zoals jezelf ook behandeld wil worden dan gaan we een goed seizoen tegemoet.

Marcel Vis
Voorzitter vv Quintus.