Obligatielening Sportaccommodatie

Het komende najaar start de laatste fase om ons sportcomplex weer volledig up-to-date te verklaren, namelijk de renovatie van de laagbouw. Dit omvat over meerdere jaren verspreid:
• Renovatie van de voorzieningen van de Eekhouthal, denk hierbij onder andere aan de kleedkamers en het sanitair.
• Aanpassing toegankelijkheid ingang van kantine/sporthal(len).
• Renovatie van de kantine en keukenfaciliteiten.

Door middel van het uitschrijven van de obligatielening 2018-2026, waarbij 2% rente wordt geboden voor een looptijd van 8 jaar, wordt de realisatie van deze plannen op ons complex mede werkelijkheid. Maak jij het mede mogelijk?

In hoofdlijnen enkele uitgangspunten:
• Benodigd: EUR 250.000
• Minimale inleg: EUR 500 in de vorm van een obligatielening
• Inschrijving: Verlengd tot 1 oktober 2018 
• Storting: Binnen 1 maand na bevestiging plaatsing
• Contractant: Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus
• Aflossing: lineair in 8 jaar startend vanaf 1 juli 2019
• Rente: 2% jaarlijks achteraf betaald over uitstaande saldo
• Volgorde toekenning: op inschrijving en storting van het saldo
• Mogelijkheid tot het schenken van rente en/of aflossing aan Quintus verenigingen.

De obligatielening is een initiatief van de Sportaccommodatie Quintus in afstemming met de ABN AMRO, SWS en Westland Partners. Voor meer informatie zie: http://www.sportaccommodatiequintus.nl/obligatielening-2018-2026/ of neem contact op met het bestuur van de Sportaccommodatie Quintus. Zij lichten het graag verder toe.